Gratuïtat billets Vac-211

Avís als usuaris

A partir de l’1 de febrer, es comercialitzaran els billets gratuïts que ofereix el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a la VAC-211.

Els billets s’expediran des de les oficines de Camí de les Comes, 11 de Torrefarrera de dilluns a divendres en horari de 09.30 a 15.00.

Per a la seva emissió cal:

1. El Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’Identificació d’Estranger (NIE) o passaport, així com el telèfon mòbil i/o el correu electrònic. En el cas dels menors, el títol multiviatge es formalitzarà per al menor emparat al Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’Identificació d’Estranger (NIE) o passaport del pare/mare/tutor.

2. Lusuari haurà de pagar un import per títol multiviatge, en concepte de fiança, 20 euros en efectiu. A l’import de la fiança se li aplicarà, exclusivament, el descompte de família nombrosa. Es retornarà l’import pagat en concepte de fiança, sempre que es facin, de manera efectiva, 12 o més viatges el primer trimestre d’aplicació i 16 o més viatges al quadrimestre entre l’1 de maig i el 31 de desembre. En cas de no complir amb els viatges mínims, l’import de la fiança serà considerat com una indemnització i no serà retornat al viatger.

El títol multiviatge té un període de validesa per a cadascun dels períodes següents:

– entre l’1 de febrer del 2023 i el 30 d’abril del 2023

– entre l’1 de maig del 2023 i el 31 d’agost del 2023 i,

– entre l’1 de setembre del 2023 i el 31 de desembre del 2023

Per a la realització del viatge l’usuari haurà d’obtenir un bitllet que estarà associat al títol multiviatge i comptarà, si escau, treure el codi QR obtingut a les oficines per validar-lo a l’inici del viatge a l’autobús.

NORMATIVA D’ÚS DELS TÍTOLS MULTIVIATGE:

Per evitar un ús desmesurat dels billets gratuits s’atendrà obligatòriament a les indicacions següents:

✓ El bilet serà personal i intransferible.

✓ El billet s’ha de sol·licitar 72 h abans indicant dia del viatge, horari i sentit.

✓ Per a cada període de validesa només es permetrà ladquisició d’un únic títol multiviatge per persona, i origen i destinació.

✓ S’impossibilitarà la formalització de més d’un viatge d’anada i tornada per dia, llevat que prèviament s’hagi cancel·lat.

✓ S’impossibilitarà la formalització de viatges a expedicions consecutives amb un temps inferior al triple del temps del trajecte d’anada.

✓ En el cas dels menors el títol multiviatge es formalitzarà per al menor emparat al Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’Identificació d’Estranger (NIE) o passaport del pare/mare/tutor.

✓ Es considera ús inadequat la utilització d’un bitllet per una persona diferent de la titular del títol multiviatge.

✓ Es procedirà a la retirada del títol multiviatge i incautació de la fiança als viatgers amb ús inadequat en tres ocasions detectades. Prèviament se us advertirà per missatge sms al telèfon mòbil o al correu electrònic registrat de les possibles conseqüències de la seva actuació. No s’expedirà un nou títol multiviatge bonificat a aquests viatgers, per a cap origen-destí del mateix contracte, fins a la finalització del termini de vigència.

.

Compartir:

Altres publicacions

Carregadors Usb als busos de Línies Exprés

Avís als usuaris Des d’Autocars Gamón apostem per garantir als nostres viatgers el màxim confort i seguretat en la utilització dels nostres serveis. Per a aquest motiu, la nostra flota de busos Exprés disposa de carregadors USB oferint aquest servei gratuït als usuaris. Concretament les línies que disposen d’aquesta millora son la e2: Alfarràs-Lleida, la

Rua de Carnaval-18 de febrer

Avís als usuaris de les línies regulars, tall a partir de les 17’30 h Rambla de Ferran Degut a la Rua de Carnaval, que es durà a terme durant el dia demà a la ciutat de Lleida. A partir de les 17:30 H no es podrà circular per la Rambla de Ferran. Pel que fa

Newsletter

Subscriu-te al newsletter de Viatges Kariba per rebre les últimes notícies i ofertes.