Protocol de les mesures de protecció i prevenció en els serveis de transport escolar i discrecionals

Protocol per tots els serveis de transport escolar per fer el trasllat dels alumnes de les diferents parades fins al centre escolar i els serveis discrecionals.
Davant la situació generada com a conseqüència de la propagació de la COVID-19 i els seus possibles efectes, el Grup Gamón ha activat des d’un inici, un pla de contingència, per garantir la qualitat i continuïtat de la prestació dels seus serveis professionals, vetllant en tot moment per la seguretat i salut dels seus usuaris i treballadors, juntament amb la deguda aplicació de les mesures de prevenció i de protecció contingudes al Pla d’Avaluació i al Pla d’Actuació en matèria preventiva.

Per nosaltres la seguretat i la confiança dels nostres clients és lo més important, per aquest motiu al Grup Gamón apliquem les següents mesures de protecció i prevenció per protegir als usuaris:

 1. EPIS DEL CONDUCTOR I ACOMPANYANT I MESURES DE SEGURETAT ADDICIONALS:
 • Mascaretade protecció respiratòria tipus FPPII obligatòria durant tot el recorregut.
 • Utilització de guants, en els casos que hi hagi risc de contacte amb fluids.
 • Solució hidroalcohòlica de mans autoritzat pel Ministeri de Sanitat
 • Informació i comunicació a tot el personal del GRUP GAMÓN de les mesures preventives i de control per evitar possibles contagis i de les instruccions descrites en el protocol de l’empresa.
 • Formació i informació a tot el personal del GRUP GAMÓN envers la COVID-19 per garantir l’adopció de les mesures correctives, preventives i de control per evitar possibles contagis.
 1. OBLIGATORIETAT PER PART DEL LES PERSONES USUARIES:
 • Ús de la mascareta obligatòria durant tot el trajecte per als majors de 6 anys.
 • Durant el servei l’alumnat ha de seure en el mateix seient, sempre i quan sigui possible, per poder garantir els grups estables durant el trajecte.
 • En cas de tenir febre no es podrà pujar a l’autocar.
 • Es recomana fer canvis de parada, només, quan aquests siguin imprescindibles.
 • A les parades d’autobús, feu una cua ordenada deixant l’espai de seguretat entre usuaris. Feu-la recta, sense ocupar tota la vorera.
 1. PROTOCOL PREVENTIU I DE DESINFECCIÓ:
 • El conductor/a i acompanyant han de netejar-se les mans amb gel desinfectant.
 • Durant el recorregut, l’ús de mascareta és obligatori per als majors de 6 anys.
 • Cal tenir molta cura per garantir l’ús de les mascaretes entre els usuaris.
 • A més a més, regularment els autocars son higienitzats i desinfectats, amb un producte que actua com a fungicida, bactericida i virucida, eficaç contra la COVID i autoritzat pel Ministeri de Sanitat.
 • Tots els autocars estan dotats d’un sistema de purificació d’aire, que s’acciona automàticament quan l’autocar es posa en funcionament, millorant la qualitat de l’aire de l’interior de l’autocar a l’augmentar la concentració d’oxigen a uns nivells saludables i neutralitzant microorganismes, gèrmens i al·lergògens, doncs elimina contaminants biològics com les bactèries, virus, floritures (moho) i gèrmens, reduint així el risc d’infecció i al mateix temps, eliminant les olors. Aquests dispositius tenen com a objectiu fonamental disminuir els possibles contagis de malalties, renovant permanentment l’aire de l’interior del vehicle. 
 • Un cop l’autocar realitzi la parada al recinte del centre, l’acompanyant de transport escolar vetllarà en tot moment perquè l’alumnat accedeixi i baixi del  vehicle de forma ordenada i respectant la distància interpersonal, garantint l’ús de la mascareta.

Un cop s’hagi accedit a les instal·lacions del centre, els fluxos de circulació, s’atendran a les directrius i instruccions fixades pel mateix centre, d’acord a la normativa aplicable.

Newsletter

Subscriu-te al newsletter de Viatges Kariba per rebre les últimes notícies i ofertes.