Notícies i avisos

News and alerts

¡Tolerància 0! Civisme a la carretera

22/05/2017

¡Tolerància 0! Civisme a la carretera La carretera és de tots i tots tenim els nostres drets i obligacions, estem començan a ins·talar càmeras als autocars que comparteixen vias amb ciclistes. Així ens ajudaràn a comprobar i consultar en cas de dubte!

Ponle freno! Comunicans qualsevol incidència i busquem una solució! La seguretat és el més important!