/templates/gamon/UserFiles/Image/promou.jpg

Promou: màxima accessibilitat a l´hora de viatjar

"Transport per a tothom"

Promou, és una marca dins del Grup Gamón, dedicada al transport nacional i internacional de viatgers, caracteritzada per oferir al seus clients la màxima accessibilitat alhora de viatjar.

La flota Promou es compon de vehicles amb diferents capacitats (veure apartat flota) totalment adaptats per a tothom, però pensat especialment per a totes aquelles persones amb mobilitat reduïda permanent o temporal, amb necessitat de desplaçar-se.

Tots els serveis es poden adaptar a les necessitats pròpies de cada clients:

 • El transport concertat
  Un servei que es realitzi de forma periòdica, amb certa regularitat. Aquest servei està especialment pensat per centres de dia, residencies, centres especials de treball, escoles, treballadors…
  També oferim el servei d’acompanyant per aquells desplaçaments que així ho requereixin.
 • El transport puntual
  Serveis que es realitzin de forma ocasional.
  El client elegeix el tipus de vehicle que necessita en funció dels viatgers a desplaçar.
  Trasllats de tot tipus: centres mèdics i d’assistència, congressos, reunions familiars, fires, etc.
 • El transport per a excursions i viatges:
  El client elegeix la ruta i nosaltres el portem.

imatges-promou_1imatges-promou_2 imatges-promou_3

Oferir un desplaçament amb el màxim confort, qualitat i seguretat

more information

CAPTCHA
Copy in the blank space the letters and/or numbers.

captcha

Fields marked with an asterisk * are required

Check Disclamer