Notícies i avisos

News and alerts

#DESACTIVAELCONTROL

12/01/2016

#DESACTIVAELCONTROL A partir d’avui, es posa en marxa la difusió del video-clip que acompanya la campanya #DESACTIVAELCONTROL, en la qual, Autocars Gamón col·labora amb l’Institut Català de les Dones ajudant amb la difusió del video-clip per a la prevenció de la violència de gènere amb atenció especial a l’adolescència i joventut.

Es tracta d’una tasca que durant els tres darrers anys ha estat portant a terme l’Institut per a la prevenció de la violència de gènere, amb especial atenció en l’adolescència i la joventut, i que es plasma en un video-clip de sensibilització que alerta a les joves contra el control en les relacions de parella.

Aquesta iniciativa ha estat preparada per l’Institut junt amb els Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de Lleida, i consisteix en la difusió d’un video-clip en els autocars que realitzen transport escolar dins de la província de Lleida, i que permetrà arribar a un gran nombre de joves.

Aquest vídeo vol ajudar a identificar als adolescents, especialment a les noies, les situacions de control abusives.

L’emissió del video-clip es farà dos cops a la setmana durant les rutes de transport escolar fins a final de curs.