Notícies i avisos

News and alerts

Sumem Qualitat!

15/07/2016

Sumem Qualitat! Des de l’any 2006 l’empresa ja disposava de la certificació de qualitat ISO 9001:2000, que és l’ eina que ens ajuda a orientar els procediments cap al client, i ens permet anar avançant fins a l’excel·lència. Concretament implementar aquest sistema ens ha permès poder garantir el servei als nostres clients i assegurar la nostra competitivitat, posant en funcionament el procés de millora contínua, basat en establir objectius en els diferents procediments i les seves corresponents revisions.


Durant tost aquests anys, hem anat adquirint diferents certificacions que també ens han ajudat a millorar els diferents aspectes.


A l’any 2006 vam implantar el Sistema de Gestió Mediambiental ISO14001:2004 que ens ha ofert la possibilitat de sistematitzar els aspectes ambientals que es generen a cadascuna de les activitats que desenvolupem, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des del punt de vista d’equilibri amb aspectes socioeconòmics. D’aquesta manera, ens posicionem com una organització socialment responsable i al mateix temps optimitzem la gestió dels recursos i residus reduint els impactes ambientals negatius derivats de la nostra activitat.


A l’any 2009 vam implantar la UNE:13.816, que és una norma específica pel sector de transports de viatgers i que pretén fomentar l’apropament de la qualitat a la gestió del transport, posant especial interès en les necessitats i les expectatives dels clients. A més a més, aquesta norma Europea especifica els següents requisits per definir i establir objectius i realitzar medicions de la qualitat de servei: servei ofertat, accessibilitat, informació, durada, atenció al client, confort, seguretat i impacte ambiental.


I el passat any 2015, vam aconseguir la certificació del sistema de seguretat vial UNE-ISO 39001:2013 i la OSHAS 18001:2007. Pel que fa a la UNE-ISO 39001:2013 és una eina que ens permet reduir i en última instància eliminar, la incidència i el risc de mort i ferides greus derives dels accidents de trànsit, de manera que podem reduir costos en general a l’empresa (evitar l’augment d’assegurances, costos de reparacions de vehicles, danys de reputació de l’empresa,...). I el Sistema de seguretat i salut en el treball OSHAS 18001:2007: ens ajuda a fomentar de manera activa la creació d'entorns laborals segurs i saludables, reduir el potencial d'accidents, contribuir en el compliment de les lleis, millorar el rendiment del personal en general i també a reduir costos, reduint dies de baixa dels treballadors.


L’empresa seguirà mantenint aquestes certificacions apostant per la màxima qualitat, confort i seguretat en tots els seus serveis i en tots els seus desplaçaments!!!