Notícies i avisos

News and alerts

VI Edició Concurs Parada Literària

21/04/17

VI Edició Concurs Parada Literària
Autocars Gamón amb l’autocar clàssic, el PEGASO COMET, col·labora a la Sisena Edició del Concurs Escolar “Parada Literària”, organitzat per l’ATM de l’Area de Lleida

L’ATM de l’Àrea de Lleida, representada per la seva directora, la Sra. Maria Dolors Tella, i els serveis territorials d’Ensenyament a Lleida, representat pel seu director el Sr. Miquel Àngel Cullerés, són els impulsors d’aquest concurs, que gràcies a la tasca de difusió i dinamització que realitzen els centres de recursos pedagògics i la federació d’associacions de pares i mares de Catalunya, el concurs assoleix una participació col·lectiva d’alumnes, mares, pares i professors, a l’acte d’enguany hi han participat prop de 600 alumnes.


El transport públic i la mobilitat sostenible i segura es fonamenten en el valor de la sostenibilitat. Un món sostenible és per a tots i el construïm entre tots.

Aquest concurs forma part d’un projecte pedagògic, integral i transversal que té com a objectiu fomentar l’ús del transport públic, la mobilitat en bicicleta i a peu, en definitiva la mobilitat sostenible i segura, entre tota la comunitat educativa –alumnes, pares i mares i professors– per desplaçar-se habitualment per la ciutat, especialment, fins a l’escola i l’institut.

Es tracta d’un projecte que vol treballar la mobilitat sostenible, unitats de coneixement, recursos pedagògics i pràctics que s’emmarquen en el currículum dels diferents cicles educatius, amb la participació de pares, mares i mestres. D’aquesta manera es pretén incentivar a la participació en el concurs fomentant alhora la unitat entre alumnes i professors i pares i fills en l’intercanvi d’experiències amb l’objectiu comú de participar en el concurs.

Aquesta és la sisena edició del ‘Parada Literària’, que manté la seva filosofia de participació a nivell de totes les etapes educatives i amb la implicació de les institucions que participen en l’educació: escola i familia, en que Autocars Gamón hi ha estat present des de la primera edició.