Notícies i avisos

News and alerts

Connecta't amb Gamón

15/03/2016

Connecta't amb Gamón Apostant sempre per estar al capdavant en noves tecnologies, el Grup Gamón està implementant la tecnologia WI-FI a diversos autocars de la seva flota.

Aquest servei permet connectar-se a internet des d’aquells dispositius electrònics que ho permetin:
• Ordinadors portàtils
• Tablets
• Smartphones

El sistema consta d’un router instal·lat al vehícle, que rep el senyal de dades mitjançant telefonia 3G i la distribueix a l’interior amb senyal WI-FI.

Per connectar-se sol cal buscar la xarxa “GAMONWIFI” i acceptar les condicions d’ús. Seguidament es redirecciona a la nostra pàgina web i ja pot iniciar-se la navegació.

Aquest servei s’inclou en la línia del bus exprés (Alfarràs – Lleida) amb una capacitat de 10MB per dispositiu i dia i en altres autocars de servei discrecional amb una capacitat de 25MB per dispositiu i dia.